De BIZ-ondernemersbijeenkomst

Geplaatst op dinsdag 1 maartnieuws

 

Op 29 maart organiseren we een bijeenkomst die volledig in het teken staat van de BIZ-ondernemers van de Boulevard zuid!

Onder het genot van een hapje en een drankje bespreken we het afgelopen BIZ-termijn, blikken we terug op de vervelende corona periode, nieuwe ontwikkelingen maar ook mooie acties die uitgevoerd zijn op de Boulevard. 

Eind 2022 loopt de eerste BIZ-termijn af. Daarom willen we graag samen in gesprek over de volgende BIZ-periode waarin we diverse thema’s met elkaar willen bespreken zoals acties, evenementen, reclame, marketing en ontwikkelingen op onze boulevard. Samen slaan we de handen in een om er mooie nieuwe BIZ-periode van te maken.

 

Wat is de BIZ?

Een BIZ (bedrijven investeringszone) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en vastgoedeigenaren samen tijd en geld steken in het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van hun gebied. Het einddoel is het structureel verbeteren van de concurrentiepositie van het BIZ-gebied en daarmee het verhogen van ieders omzet.

De ondernemers werken aan de hand van een breed gedragen, gezamenlijk opgesteld activiteitenplan. De investeringen van een BIZ moeten volgens de BIZ-wet verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en/of op het internet en gericht zijn op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van het gebied.

Ondernemers die samen een BIZ oprichten (of herstemmen in het geval van Winkelboulevard Zuid), kunnen eenvoudig zelf de financiering van hun activiteiten regelen. In de praktijk betekent dit dat de gemeente jaarlijks de BIZ-bijdrage heft en dat de ondernemers met de opbrengst ervan het activiteitenplan uitvoeren.

Voordelen van de BIZ

De belangrijkste voordelen van de BIZ:

1.    Door het oprichten en instellen van een BIZ regelen de leden voor vijf jaar continuïteit. Een stabiele en solide (financiële) situatie met gegarandeerde inkomsten is het uitgangspunt. Dit biedt de mogelijkheid tot investeren in lange termijn projecten. 

2.    Iedereen betaalt automatisch mee d.m.v. een vastgesteld bedrag per jaar. Zo worden de kosten gezamenlijk gedeeld.

3.    Met de BIZ kan jaarlijks meer geïnvesteerd worden in het verbeteren van de concurrentiepositie van het gebied dan met een ondernemersvereniging.

4.    Een BIZ vereist een onderbouwd en doordacht activiteitenplan, dat een goede basis biedt voor de planning en uitvoering van projecten. Er wordt gewerkt vanuit een lange termijnvisie.

5.    Álle ondernemers maken deel uit van de BIZ. Participatie vergroot betrokkenheid, meebetalen vergroot de wens tot meebepalen. Concrete resultaten leiden tot enthousiasme en betrokkenheid.

6.    Een BIZ-stichting is een volwaardige (gesprek)partner voor de stakeholders van het gebied zoals vastgoedeigenaren en gemeente.

 

Ben jij ondernemer op de winkelboulevard zuid? Aanmelden voor dit event kan bij jouw BIZ-ondernemers consultant

Iris Bourne 

06-25308592 / irisbourne1@gmail.com

of bij ondersteuner

Charlie Hoge

charlie@stadenco.nl / 06-2944 4979

BOULEVARD BAZAR zaterdag 17 September